logo-bbk
 

Deel dit bericht

PERSBERICHT- Opt Out Now!

Geplaatst op 03-06-2024  -  Categorie: Bestuur en beleid  -  Auteur: Federatie Beeldrechten  -  Bron: Federatie Beeldrechten

Federatie Beeldrechten geeft tegengas aan hongerige AI-machines

De Federatie Beeldrechten, een koepel voor beroepsorganisaties en vakbonden voor beeldmakers, heeft Opt Out Now! gelanceerd. Op www.optoutnow.ai kunnen makers snel en eenvoudig het gebruik van hun werk door AI-platforms verbieden met een beroep op hun auteursrecht. Zo geeft de federatie makers de controle terug over hun werk.

Kunstmatige intelligentie (AI) kan alleen bestaan dankzij de bestaande werken waarmee het wordt getraind. Daarvoor worden miljarden foto’s, illustraties en kunstwerken zonder toestemming van de makers van het internet gehaald en in datasets geplaatst. De Federatie Beeldrechten vindt dat makers dit ongevraagde gebruik door commerciële AI-partijen op een eenvoudige manier moeten kunnen verbieden. In de Auteurswet is vastgelegd dat makers hiervoor een rechtenvoorbehoud (opt-out) kunnen gebruiken, maar niet waar die precies aan moet voldoen. Daarom heeft de Federatie Beeldrechten nu het initiatief genomen hiervoor een nieuwe standaard te ontwikkelen.

Opt-outen zonder drempels

De Federatie heeft het makers zo gemakkelijk mogelijk gemaakt: aan de opt-out komen geen ingewikkelde formulieren of procedures te pas. Bovendien wordt deze op collectief niveau beheerd en mogelijk gemaakt door een centrale, van AI-bedrijven onafhankelijke en niet-commerciële partij.

Makers kunnen met een enkele aanmelding op www.optoutnow.ai in één keer hun gehele oeuvre uitsluiten van gebruik door AI, zonder complete catalogi van werken te moeten aanleveren. Dit rechtenvoorbehoud geldt ook voor werk dat over het gehele internet verspreid is. Of het oeuvre van de beeldmakers hierna niet gebruikt meer zal worden voor AI, kan de Federatie niet garanderen. Er is nog weinig transparantie vanuit de AI-bedrijven en ook is nog onduidelijk of er aanvullende technische eisen zullen worden gesteld. De Federatie Beeldrechten is in ieder geval van mening dat met Opt Out Now! een goede en geldige standaard gecreëerd is.

Eigen initiatief beeldsector

Opt Out Now! past binnen een serie aan initiatieven. Zo hebben de Franse Collectieve Beheersorganisaties Sacem en ADAGP namens alle bij hen aangesloten makers een rechtenvoorbehoud gemaakt. En ook in Nederland hebben Stichting Pictoright en Buma-Stemra zo'n collectieve opt-out gedaan. De Federatie Beeldrechten is met Opt Out Now! echter de eerste auteursrechtenpartij die, ongeacht of makers bij hen zijn aangesloten, een centrale opt-out mogelijkheid faciliteert die niet door AI-bedrijven wordt gecontroleerd.

Vergoeding voor AI-training

Op de lange termijn ijvert de Federatie onder meer voor een passende vergoeding voor het gebruik van werk voor AI-trainingsdoeleinden. De explosieve groei van generatieve AI onderstreept de grote waarde van het werk van beeldmakers; het is niet meer dan logisch dat de makers zelf ook profiteren van de waarde die zij toevoegen aan AI-systemen. Daarvoor is het nodig dat zij eerst de controle terugkrijgen over het gebruik van hun werk.

Over de Federatie Beeldrechten

De Federatie Beeldrechten is een samenwerkingsverband tussen Pictoright en zeven beroepsorganisaties en vakbonden die de belangen van ontwerpers, illustratoren, fotografen, fotojournalisten en beeldend kunstenaars behartigen, namelijk de BBK, BNO, BOK, DuPho, Kunstenbond, NVJ/NVF en Platform BK. Binnen de Federatie zetten zij zich samen in voor een betere auteursrechtelijke positie van deze makers.


 

Telefonisch spreekuur

De BBK is telefonisch bereikbaar op
ma t/m do van 10-12 uur op 020 - 623 5456.

Contact

Heesterveld 58
1102 SB Amsterdam Zuidoost

T. +31 (0)20 – 623 54 56
E. bbk[at]bbknet.nl

Volg ons op

𝕏

Privacybeleid

De BBK verwerkt persoonsgegevens, lees ons privacybeleid (pdf) voor meer informatie.

KvK 40530026

IBAN NL 71 INGB 0000 5834 58