logo-bbk
 

Deel dit bericht

Nieuwe Wet Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen in Voorbereiding

Geplaatst op 24-06-2024  -  Categorie: Bestuur en beleid  -  Auteur: Jonna van 't Hof

Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe wet die een basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen introduceert. Op dit moment is de wet nog in voorbereiding en is er een internetconsultatie gaande waar belanghebbenden hun mening kunnen geven. Iedereen die geïnteresseerd is, kan zijn of haar feedback indienen via de internetconsultatie.

Stappen in het Wetgevingsproces

Na de internetconsultatie volgen nog verschillende stappen voordat de wet in werking kan treden:

  • Aanpassing van de wet op basis van de ontvangen feedback tijdens de internetconsultatie.
  • Advies van de Raad van State, een belangrijk adviesorgaan van de regering.
  • Behandeling in de Tweede Kamer, waar de wet uitgebreid wordt besproken en eventueel gewijzigd.
  • Behandeling in de Eerste Kamer, de laatste stap voordat de wet officieel kan worden.

Het streven is om de wet per 2027 in werking te laten treden. Of dit daadwerkelijk gehaald wordt, is afhankelijk van de duur van de debatten in de Tweede en Eerste Kamer. Daarnaast kan een nieuw kabinet andere ideeën hebben over deze wet en besluiten de wet in te trekken. Ook is het mogelijk dat de inhoud van de wet door de Kamers wordt aangepast, waardoor er nog veel onzekerheden zijn over de uiteindelijke vorm en inhoud.

Premie en Inkomsten

Een belangrijk aspect van de voorgestelde wet is de verplichte premie van 6,5% over de belastbare winst uit onderneming. Dit betekent dat zelfstandigen met een belastbare winst uit onderneming van bijvoorbeeld € 10.000 per jaar, een jaarlijkse premie van € 650 zouden moeten betalen, wat neerkomt op ongeveer € 54 per maand.

Het is belangrijk op te merken dat deze premie alleen betrekking heeft op de winst uit onderneming. Andere inkomstenbronnen zoals loondienst of uitkeringen worden niet meegerekend, omdat deze niet tot de onderneming en het te verzekeren inkomen behoren.

Historische Context

Om wat context te geven: tot 2004 bestond de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ), een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. De premie was toen 8,8%. Met de afschaffing van deze wet in 2004 verdween ook het vangnet voor zelfstandigen bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

De nieuwe wet is een poging om dit vangnet opnieuw in te voeren en zelfstandigen een basisbescherming te bieden bij arbeidsongeschiktheid. Het proces is echter nog in volle gang en er zullen nog verschillende stappen en mogelijke aanpassingen volgen voordat de wet definitief wordt.

Wat doet de BBK?

De BBK houdt scherp in de gaten welke nieuwe wetten er aankomen en geeft daar haar mening over. Zo vindt de BBK de voorgestelde premie van 6,5% voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering veel te hoog. Dit is vooral omdat veel beeldend kunstenaars dit maandelijks niet kunnen betalen.

Toch ziet de BBK het belang van zo'n wet in. Op dit moment is de algemene bijstand namelijk het enige vangnet voor kunstenaars die arbeidsongeschikt raken, en dat is eigenlijk niet voldoende. Daarom is de BBK blij dat er een wet komt die hier verandering in brengt.

Maar de BBK heeft ook kritiek, vooral op het onderdeel arbeidsinschakeling. Het idee dat kunstenaars weer aan het werk geholpen moeten worden als ze beter zijn, is logisch. De BBK vraagt zich echter af of het UWV en de re-integratiebureaus genoeg weten over de specifieke situatie van zzp'ers en beeldend kunstenaars. De ervaringen van de BBK met deze bureaus in het kader van de bijstand zijn namelijk niet positief.

Kortom, de wet is een goede stap richting meer zekerheid voor beeldend kunstenaars, maar de overheid en het UWV moeten nog veel leren over hoe de zzp-praktijk in elkaar zit. Pas dan kan de wet echt goed werken voor beeldend kunstenaars in Nederland.


 

Telefonisch spreekuur

De BBK is telefonisch bereikbaar op
ma t/m do van 10-12 uur op 020 - 623 5456.

Contact

Heesterveld 58
1102 SB Amsterdam Zuidoost

T. +31 (0)20 – 623 54 56
E. bbk[at]bbknet.nl

Volg ons op

𝕏

Privacybeleid

De BBK verwerkt persoonsgegevens, lees ons privacybeleid (pdf) voor meer informatie.

KvK 40530026

IBAN NL 71 INGB 0000 5834 58