logo-bbk
 

Deel dit bericht

Eerlijke betaling kunstenaars nog niet altijd even vanzelfsprekend

Geplaatst op 11-10-2023  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Jonna van 't Hof

De BBK is aangesloten bij een wereldwijde en Europese koepel van organisaties als de BBK, IAA/ AIAP en IAA-Europe. Hoewel we niet in één van de besturen zitten krijgen we wel af en toe beleidsmatig mails voorbij.

Zo ook laatst de vraag of we onder onze leden een oproep konden doen voor AI-kunstenaars die een poster konden leveren voor een forum van UNESCO over AI en jongeren. Op mijn vraag of we wat meer informatie over de opdracht konden krijgen en wat kunstenaars betaald kregen kwam het antwoord dat de IAA een partnerschap met UNESCO heeft en dit op basis van solidariteit moet gaan. Oftewel of kunstenaars gratis iets konden maken. Ik voelde me gefrustreerd en boos over deze reactie. Hoe kon het dat een organisatie die kunstenaars wereldwijd vertegenwoordigd zo'n ouderwets beeld heeft van hoe om te gaan met het werk van kunstenaars. Het vreemde is dat UNESCO waarschijnlijk niet eens weet dat kunstenaars gewoon betaald moeten krijgen voor zo'n klus, omdat de vertegenwoordiging van IAA/AIAP (het ging hier om de wereldwijde tak) dit niet eens gemeld heeft.

Dit gebeurde vlak voor mijn vakantie en ik heb het even laten rusten. Bij terugkomst zag ik de mails weer en besprak ik het met onze bureaucoördinator. Zij reageerde hevig verontwaardigd.
Inmiddels hebben we contact opgenomen met twee bestuursleden binnen IAA/ AIAP (wereldwijd) en IAA-Europe om te kijken wat hieraan gedaan kan worden. Deze bestuursleden zijn het er mee eens dat er een intern beleid moet komen voor de IAA dat kunstenaars recht hebben op een eerlijke betaling voor hun werk. We zijn aan het sparren over hoe we dit voor elkaar gaan krijgen.

In deze situatie hebben we vooral het onderwerp eerlijke betaling opgepakt. We zijn niet eens ingegaan op AI en AI-kunstenaars. Hoe de BBK daar tegenaan kijkt is een discussie die intern nog gevoerd moet gaan worden.

----------------

The BBK is a member of a global and European umbrella organization such as the BBK, IAA/AIAP and IAA-Europe. Although we are not on one of the boards, we do occasionally receive e-mails regarding policy.

We were recently asked whether we could call on our members for AI-artists who could provide a poster for a UNESCO forum on AI and young people. When I asked if we could get some more information about the assignment and what artists were paid, the answer was that the IAA has a partnership with UNESCO and this should be based on solidarity. In other words, whether artists could make something for free. I felt frustrated and angry about this response. How could it be that an organization that represents artists worldwide has such an outdated view of how to deal with the work of artists. The strange thing is that UNESCO probably doesn't even know that that artists should be paid for such a job, because the representation of IAA/AIAP (this was the worldwide branch) did not even report this.

This happened just before my holiday and I left it alone for a while. When I returned, I saw the emails again and discussed it with our office coordinator. She reacted with great indignation.
We have now contacted two board members within IAA/AIAP (worldwide) and IAA-Europe to see what can be done about this. These board members agree that there should be an internal policy for the IAA that artists are entitled to fair payment for their work. We are discussing how we are going to achieve this.

In this situation, we mainly addressed the topic of fair payment. We haven't even touched on AI and AI artists. How the BBK views this is a discussion that still needs to be had.


 

Telefonisch spreekuur

De BBK is telefonisch bereikbaar op
ma t/m do van 10-12 uur op 020 - 623 5456.

Contact

Heesterveld 58
1102 SB Amsterdam Zuidoost

T. +31 (0)20 – 623 54 56
E. bbk[at]bbknet.nl

Volg ons op

Privacybeleid

De BBK verwerkt persoonsgegevens, lees ons privacybeleid (pdf) voor meer informatie.

KvK 40530026

IBAN NL 71 INGB 0000 5834 58