logo-bbk
 

Welk btw-tarief kies ik voor mijn kunst? 

Door Jonna van 't Hof, Beroepsvereniging van Beeldend Kunstenaars (BBK) - 19 juni 2024 

In dit artikel ga ik in op de btw-regels die er gelden voor kunstvoorwerpen. Deze regels zijn alleen van toepassing als je zelf kunstenaar bent en de kunstvoorwerpen zelf vervaardigd hebt. Ik gebruik de termen hoog tarief en laag tarief. Het hoog tarief is op dit moment 21%, het laag tarief 9%. 
Wil je meer details lezen kijk dan in Bijlage J Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 onder 1. Kunstvoorwerpen. 

Basis 

 1. Je mag alleen btw in rekening brengen als je een btw-nummer hebt en niet onder de KOR valt. 
 2. Je bent zelf verantwoordelijk voor het bepalen en toepassen van het juiste btw-tarief. 
 3. Het is hoog tarief, tenzij het laag tarief mag zijn. 
 4. Levering van diensten door kunstenaars vallen onder het hoge tarief. 
 5. Leveringen van goederen door kunstenaars kunnen onder het lage tarief vallen (zie lijst). 
 6. Voor leveringen aan of vanuit het buitenland gelden andere regels (raadpleeg je belastingconsulent of beroepsvereniging).  

Onder het lage tarief vallen: 

1. Kunstvoorwerpen die door de kunstenaar (of diens erfgenamen) zelf geleverd worden. 

 • Schilderijen. 
 • Collages. 
 • Mozaïek van keramische tegel. 
 • Tekeningen (geen bouwtekeningen). 
 • Met de hand versierde voorwerpen die geen gebruiksvoorwerp zijn. 
 • Beschilderd doek voor theatercoulissen of achtergronden van studio's. 
 • Keramiek (mits een unicum, met de hand vervaardigd en gesigneerd door de kunstenaar). 
 • Originele gravures, houtsneden, zeefdrukken, etsen, litho's en glicée prints (maximale oplage 250 stuks; handmatig gemaakt door de kunstenaar, evt. met hulp van een zeefdrukker; handmatig genummerd en gesigneerd door de kunstenaar). 
 • Standbeelden en beeldhouwwerken, ongeacht het materiaal (maximale oplage 8 stuks; van de hand van de kunstenaar, afgietsels worden door de kunstenaar gecontroleerd).
 • Lijfsieraden die geen commercieel karakter hebben en geheel door de kunstenaar zijn vervaardigd (maximale oplage 8 stuks; van de hand van de kunstenaar, afgietsels worden door de kunstenaar gecontroleerd).
 • Tapisserieën en wandtextiel (maximale oplage 8 stuks; met de hand vervaardigd en volgens originele ontwerpen van de kunstenaar). 
 • Email op koper (maximale oplage 8 stuks; met de hand vervaardigd en genummerd door de kunstenaar). 
 • Foto's (oplage maximaal 30 stuks; door de kunstenaar genomen en onder zijn toezicht gedrukt; door de kunstenaars gesigneerd en genummerd).

2. Verhuur van bovengenoemde kunstwerken door de kunstenaar zelf. Verhuur door kunstuitleen of galerie vallen onder het hoge tarief.

3. Beeldende kunstopdrachten waaruit een kunstwerk voortkomt dat onder bovenstaande lijst valt.
Het schetsontwerp en definitief ontwerp zijn onderdeel van de beeldende kunstopdracht zolang de opdracht daadwerkelijk uitgevoerd wordt. Ze worden onderdeel van het kunstwerk.
Hier is één uitzondering op. Als de opdracht niet aan de kunstenaar wordt gegund en dus niet volgens het schetsontwerp of definitief ontwerp wordt uitgevoerd komt er geen kunstwerk tot stand. In dat geval vervallen het schetsontwerp en definitief ontwerp tot het hoge tarief.

Een ideeënschets valt altijd onder het hoge tarief. 

Onder het hoge tarief vallen: 

 • Kunstzinnig vervaardigde tafels of stoelen. 
 • Namaakdieren van kunstbont die het karakter hebben van knuffeldier/speelgoed. 
 • Kledingstukken die door een kunstenaar zijn beschilderd, maar die naar hun functie zijn bestemd om als kleding te worden gedragen. 
 • Lijkkisten, urnen en kleding die door kunstenaars worden vervaardigd ter herdenking van overledenen of voor gebruik bij begrafenissen en crematies. 
 • Objecten die een soortgelijke functie vervullen als amuletten. Deze objecten worden aangeschaft vanwege de (veronderstelde) werking en niet zozeer vanwege een artistieke waarde. 
 • Rollen behang waarop per rol een gesigneerde zeefdruk is aangebracht door een kunstenaar. 
 • Opgezette dieren. 
 • Gedenk- en grafstenen. 
 • Ideeënschetsen. 
 • Honorarium (tenzij het honorarium onderdeel is van een kunstwerk, zie bv. hierboven bij kunstopdrachten). 
 • Diensten van kunstenaars. 
 • Lesgeven. 
 • Auteursrechtelijke vergoedingen.

Uitzondering kunstonderwijs aan personen tot 21 jaar 

Lesgeven valt in principe onder het hoge tarief, tenzij het gaat om kunstonderwijs aan personen tot 21 jaar, dan is er een vrijstelling op de btw. 

Een vrijstelling betekent dat er geen btw van toepassing is en je dus ook geen btw in rekening mag brengen, geen hoog tarief, geen laag tarief en geen 0%-tarief. Belangrijk is het om te weten dat je bij een vrijstelling ook geen voorbelasting mag terugvragen (dit is de btw op je uitgaven).  
Dit wordt ingewikkeld op het moment dat je lessen geeft aan een gemengd publiek. Je zou dan een goede administratie moeten bijhouden van de materialen die je gebruikt voor de personen onder de 21 en die van boven de 21. In de praktijk is dit niet te doen, dus je zult een inschatting moeten maken die je, mocht je ooit een controle krijgt van de Belastingdienst, moet kunnen verantwoorden.  

Bronnen 

Wet op de omzetbelasting 1968 (artt. 3, 4, 9, 11 lid 1 sub o onder 2); 
Tabel I Wet op de omzetbelasting 1968 (a sub 29b); 
Omzetbelasting, toelichting Tabel I (paragraaf 5 toelichting op de tabel, onder post a 29); 
Bijlage J Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 (1. Kunstvoorwerpen); 
Omzetbelasting, vrijstellingen, onderwijsvrijstelling (art. 3.2, onderdeel 10). 

 Download printbaar artikel

 

Telefonisch spreekuur

De BBK is telefonisch bereikbaar op
ma t/m do van 10-12 uur op 020 - 623 5456.

Contact

Heesterveld 58
1102 SB Amsterdam Zuidoost

T. +31 (0)20 – 623 54 56
E. bbk[at]bbknet.nl

Volg ons op

𝕏

Privacybeleid

De BBK verwerkt persoonsgegevens, lees ons privacybeleid (pdf) voor meer informatie.

KvK 40530026

IBAN NL 71 INGB 0000 5834 58