Bestuur

De BBK is een vereniging met leden, een ledenvergadering en een door de leden gekozen bestuur. De ledenvergadering is het hoogste orgaan en stelt het beleid van de BBK vast. Als lid van de BBK heb je stemrecht in de ledenvergadering en kan je je verkiesbaar stellen voor het bestuur. Het bestuur voert het door de ledenvergadering vast gestelde beleid uit.

Het bestuur bestaat uit het landelijk bestuur (LB) dat gezamenlijk met het dagelijks bestuur (DB) eens per maand bij elkaar komt. Het LB houdt de koers en het vastgestelde beleid in de gaten en het DB houdt zich bezig met de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging.

Bestuursleden

Het huidige bestuur bestaat uit:

  • Theodor Schokker (voorzitter)
  • Loek Schönbeck (secretaris)
  • Bert Vogels (penningmeester)
  • Anna Rudolf (vice-voorzitter)
  • Ton Kruse (vice-secretaris)
  • Lea Pagnier
  • Marie-Louise Wasiela

Heb je een vraag aan het bestuur? Mail naar bbk@bbknet.nl.

Theodor Schokker

Theodor_SchokkerFunctie: voorzitter
Bestuurslid sinds:
2008

Theodor Schokker woont en werkt in Amsterdam als beeldhouwer,is getrouwd en heeft vier kinderen en vier kleinkinderen.

Ik werk voornamelijk met graniet en marmer in combinatie met roestvaststaal en aluminium. De gedachte achter mijn werk noem ik fysioplastisch, dat betekent, steunend op het waar genomene.

Ik ben sinds 1975 lid van onze vereniging de BBK en werd omstreeks die tijd ook gekozen in het landelijk en dagelijks bestuur. In 2005 tot op heden werd ik gekozen als voorzitter. Mijn betrokkenheid bij de BBK heeft als motivatie de inkomenspositie van de kunstenaar te verbeteren.

Dat betekent o.a. een goede sociale regeling en een betaalbaar atelier. Dat is ook de reden dat de BBK de aanzet heeft gegeven om samen met het beroepsveld de bezettingen van het Rijksmuseum en Stedelijk museum in de jaren 70 en 80 te realiseren.

Anna Rudolf

Functie: vice – voorzitter
Bestuurslid sinds:
2017

Na mijn afstuderen aan de Rietveld Academie werd ik lid van de BBK. De BBK heeft mij altijd ondersteund met juridisch advies, bij vragen met betrekking tot onderhandelingen en afspraken met tentoonstellingsruimtes en natuurlijk ook in belastingzaken. Als bestuurslid kan ik nu iets teruggeven en zelf actief meewerken aan het verbeteren van de positie van kunstenaars in de maatschappij.

Als kunstenaar werk ik in verschillende disciplines zoals fotografie en tekenen. Ik teken buitengewoon op papier maar ik projecteer ook lichtlijnen in een ruimte. Ook vinden tekstfragmenten hun plaats in grote lichtinstallaties.

Tevens ben ik fotograaf. Ik fotografeer kunstwerken, vaak ruimtelijk werk, in mijn studio en op locatie in tentoonstellingen. Ik probeer de essentie van het kunstwerk fotografisch weer te geven. Mijn blik op het werk is soms verrassend, juist om de intentie van de maker te benaderen.

Kortom: een levendig werkklimaat.

Maar dit zijn maar woorden. Mijn werk vind je op www.annarudolf.com

Loek Schönbeck

Functie: secretaris
Bestuurslid sinds: 2016

Het valt niet mee om uit te leggen wat voor iemand ik ben. Op verschillende vlakken laat ik mezelf namelijk te voorschijn komen. Binnen de beeldende kunst is dat met mijn beelden, met mijn installaties, met het door mij ontworpen lettertype en met de boeken die ik uitgeef, waarvan het (Amsterdamse) Stedelijk er bijvoorbeeld drie als kunstenaarsboeken in zijn bezit heeft. En dat alles nog in een groot geheel ook.

De rest bekijk je zelf maar op www.lucinus.nl.

Ton Kruse

Functie: vice – secretaris
Bestuurslid sinds: 2017

Het kunstenaarschap is geen gewone baan of onderneming. Een kunstwerk wordt niet gemaakt om het te kunnen verkopen. Maar kunstenaars hebben zoals iedereen wel een inkomen nodig en (o.a. financiële) mogelijkheden om hun werk te realiseren. Het CBS schreef op 3-11-2017 op hun website: ‘Kunstenaars behoren tot de werkenden op het hoogste beroepsniveau. Hun persoonlijk bruto jaarinkomen ligt vaker in de laagste inkomensklasse dan dat van andere werkenden op het hoogste beroepsniveau.’

Ik wil me inzetten voor: een honorariumrichtlijn gebaseerd op het gemiddelde inkomen van werkenden van gelijk niveau in plaats van op het minimum inkomen; Voor een betere waardering van de bachelor en master degrees autonome kunst, en mogelijkheden onderzoeken om op sommige academies in deze richting af te kunnen studeren op erkend academisch niveau; Voor een betere sociale zekerheid van scheppende en uitvoerende kunstenaars; Voor een ruimer en rechtvaardiger subsidiebeleid, waarbij aanvragen van meer, verschillende kunstenaars gehonoreerd worden; Voor een betere waardering van de kunsten en het kunstenaarschap in politiek en maatschappij.

Bert Vogels

Functie: penningmeester
Bestuurslid sinds:
2017

Voor mij is de beeldende kunst een vorm van basiswetenschap, van stellingen gerelateerd aan termen die we intuïtief aanvoelen, maar moeilijk met woorden kunnen omschrijven. Wat moet kunst anders zijn dan onderzoekend, dan gedachten die op een of andere manier vorm krijgen, praktisch willen worden en die via onze zintuigen iets in ons willen kristalliseren. Mijn werk beweegt zich in dat spanningsveld: dat van de wetenschap en haar toepassingen, de techniek, en de natuur die zich als het ware zelf vormgeeft. Een beetje een moderne vorm van alchemie.

En dan, na jarenlang lid van de BBK te zijn nu opeens actief bestuurslid. Het is even wennen maar het past wel bij me. Ik (ver)bind graag dingen aan elkaar en hoop in deze hoedanigheid een steentje te kunnen bijdragen aan een goed leef- en werkklimaat van het betrokken beroepenveld: kunstenaars en cultureel ondernemers.

Marie-Louise Wasiela

Bestuurslid sinds: 2017

Ik ben sinds mijn afstuderen aan de Academie van Antwerpen actief als kunstenaar, voornamelijk als schilder en graficus.

Mijn favoriete materialen zijn dan ook olieverf en inkten. Als graficus ben ik meer een allrounder, met als favoriete technieken de ets en de zeefdruk. Naast mijn werk als kunstenaar ben ik actief als werkplaatsmeester bij het Grafisch Atelier Den Bosch, en als freelance docent.

Ik heb me aangemeld omdat ik me wil hard maken voor een beter kunstenaarsbeleid, en ik hoop dat ik er als bestuurslid er iets aan kan bijdragen. Belangrijk vind ik bijvoorbeeld de sociale zekerheid.

Lea Pagnier

Bestuurslid sinds: 2016

Ik heb mijn hele leven in kunst en wetenschap en in het leven zelf geïnvesteerd. Ik heb geleefd. Mijn kern is betrokkenheid. Ik heb twee kinderen grootgebracht en ben als beeldend kunstenares en schrijfster in een voortdurende ontwikkeling. Spiritualiteit en geestelijk bewustzijn zijn heel belangrijk voor mij, daar ben ik van kinds af aan mee bezig. 

Door de BBK ben ik altijd ongelooflijk goed gesteund en ben ik me zelfs bewust geworden van mijn onafhankelijkheid. Dit komt door hun goede informatie, hun vriendelijkheid en hun in zakelijkheid gevatte steun. Dat is waarom ik de BBK echt aanhang. 

Privacy instellingen

Pas je privacy instellingen aan of bekijk onze privacybeleid.

Privacybeleid

Privacy instellingen

Geef hieronder aan welke gegevens we van je mogen gebruiken:

Vanwege de beveiliging en het gebruiksgemak van de website worden IP-adres en locatiegegevens opgeslagen. Deze gegevens worden na 60 dagen automatisch verwijderd.

Toon details

Hiermee wordt toestemming verleend voor het opslaan van naam en emailadres. Deze gegevens worden gebruikt voor

  • Het verlenen van toegang tot het ledennet. De gegevens blijven opgeslagen zolang het account dat toegang geeft tot het ledennet actief is.
  • Het aanmelden voor en toezenden van de nieuwsbrief. De gegevens blijven opgeslagen voor de duur van het abonnement op de nieuwsbrief.

Toon details

Hiermee wordt toestemming gegeven voor het opslaan van alle persoonsgegevens voor zover die nodig zijn voor aanmelden/beheren lidmaatschap, aankopen in de webshop, abonnement op het BBK Magazine en het gebruik van de belastingservice. Zie ons privacybeleid voor een overzicht van de gegevens die hiervoor worden opgeslagen.

Toon details
Annuleer Wijzigingen verwijderd