Vereniging

De BBK is een landelijke organisatie van en voor professionele beeldend kunstenaars. Wij treden op als vakbond en behartigen de collectieve en individuele belangen van onze leden.

Ledenvergadering

De BBK is een vereniging met leden, een ledenvergadering en een door de leden gekozen bestuur. De ledenvergadering is het hoogste orgaan en stelt het beleid van de BBK vast. Als lid van de BBK heb je stemrecht in de ledenvergadering en kan je je verkiesbaar stellen voor het bestuur. Het bestuur voert het door de ledenvergadering vast gestelde beleid uit.

Geschiedenis

De BBK is in 1945 opgericht vanuit het kunstenaarsverzet in de Tweede Wereldoorlog en heeft zich in haar meer dan 65-jarig bestaan altijd ingezet voor een progressief kunstbeleid. Verzet tegen afbraakplannen en bezuinigingen, maar vooral voor een gezond kunst en cultuurbeleid.

Bestuur

De BBK heeft een landelijk bestuur (LB) dat gezamenlijk met het dagelijks bestuur (DB) eens per maand bij elkaar komt. Het LB houdt de koers en het vastgestelde beleid in de gaten en het DB houdt zich bezig met de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging.

Het huidige bestuur (2017) bestaat uit:

  • Theodor Schokker (voorzitter)
  • Loek Schönbeck (secretaris)
  • Bert Vogels (penningmeester)
  • Anna Rudolf (vice-voorzitter)
  • Ton Kruse (vice-secretaris)
  • Lea Pagnier
  • Marie-Louise Wasiela

Heb je een vraag aan het bestuur? Mail naar bbk@bbknet.nl.