Bestuur en medewerkers

Bestuur en medewerkers

Theodor Schokker

Theodor_SchokkerFunctie: voorzitter
Bestuurslid sinds:
2008

Theodor Schokker woont en werkt in Amsterdam als beeldhouwer,is getrouwd en heeft vier kinderen en vier kleinkinderen.

Ik werk voornamelijk met graniet en marmer in combinatie met roestvaststaal en aluminium. De gedachte achter mijn werk noem ik fysioplastisch, dat betekent, steunend op het waar genomene.

Ik ben sinds 1975 lid van onze vereniging de BBK en werd omstreeks die tijd ook gekozen in het landelijk en dagelijks bestuur. In 2005 tot op heden werd ik gekozen als voorzitter. Mijn betrokkenheid bij de BBK heeft als motivatie de inkomenspositie van de kunstenaar te verbeteren.

Dat betekent o.a. een goede sociale regeling en een betaalbaar atelier. Dat is ook de reden dat de BBK de aanzet heeft gegeven om samen met het beroepsveld de bezettingen van het Rijksmuseum en Stedelijk museum in de jaren 70 en 80 te realiseren.

Anna Rudolf

Functie: vice – voorzitter
Bestuurslid sinds:
2017

Na mijn afstuderen aan de Rietveld Academie werd ik lid van de BBK. De BBK heeft mij altijd ondersteund met juridisch advies, bij vragen met betrekking tot onderhandelingen en afspraken met tentoonstellingsruimtes en natuurlijk ook in belastingzaken. Als bestuurslid kan ik nu iets teruggeven en zelf actief meewerken aan het verbeteren van de positie van kunstenaars in de maatschappij.

Als kunstenaar werk ik in verschillende disciplines zoals fotografie en tekenen. Ik teken buitengewoon op papier maar ik projecteer ook lichtlijnen in een ruimte. Ook vinden tekstfragmenten hun plaats in grote lichtinstallaties.

Tevens ben ik fotograaf. Ik fotografeer kunstwerken, vaak ruimtelijk werk, in mijn studio en op locatie in tentoonstellingen. Ik probeer de essentie van het kunstwerk fotografisch weer te geven. Mijn blik op het werk is soms verrassend, juist om de intentie van de maker te benaderen.

Kortom: een levendig werkklimaat.

Maar dit zijn maar woorden. Mijn werk vind je op www.annarudolf.com

Loek Schönbeck

Functie: secretaris
Bestuurslid sinds: 2016

Het valt niet mee om uit te leggen wat voor iemand ik ben. Op verschillende vlakken laat ik mezelf namelijk te voorschijn komen. Binnen de beeldende kunst is dat met mijn beelden, met mijn installaties, met het door mij ontworpen lettertype en met de boeken die ik uitgeef, waarvan het (Amsterdamse) Stedelijk er bijvoorbeeld drie als kunstenaarsboeken in zijn bezit heeft. En dat alles nog in een groot geheel ook.

De rest bekijk je zelf maar op www.lucinus.nl.

Ton Kruse

Functie: vice – secretaris
Bestuurslid sinds: 2017

Het kunstenaarschap is geen gewone baan of onderneming. Een kunstwerk wordt niet gemaakt om het te kunnen verkopen. Maar kunstenaars hebben zoals iedereen wel een inkomen nodig en (o.a. financiële) mogelijkheden om hun werk te realiseren. Het CBS schreef op 3-11-2017 op hun website: ‘Kunstenaars behoren tot de werkenden op het hoogste beroepsniveau. Hun persoonlijk bruto jaarinkomen ligt vaker in de laagste inkomensklasse dan dat van andere werkenden op het hoogste beroepsniveau.’

Ik wil me inzetten voor: een honorariumrichtlijn gebaseerd op het gemiddelde inkomen van werkenden van gelijk niveau in plaats van op het minimum inkomen; Voor een betere waardering van de bachelor en master degrees autonome kunst, en mogelijkheden onderzoeken om op sommige academies in deze richting af te kunnen studeren op erkend academisch niveau; Voor een betere sociale zekerheid van scheppende en uitvoerende kunstenaars; Voor een ruimer en rechtvaardiger subsidiebeleid, waarbij aanvragen van meer, verschillende kunstenaars gehonoreerd worden; Voor een betere waardering van de kunsten en het kunstenaarschap in politiek en maatschappij.

Bert Vogels

Functie: penningmeester
Bestuurslid sinds:
2017

Voor mij is de beeldende kunst een vorm van basiswetenschap, van stellingen gerelateerd aan termen die we intuïtief aanvoelen, maar moeilijk met woorden kunnen omschrijven. Wat moet kunst anders zijn dan onderzoekend, dan gedachten die op een of andere manier vorm krijgen, praktisch willen worden en die via onze zintuigen iets in ons willen kristalliseren. Mijn werk beweegt zich in dat spanningsveld: dat van de wetenschap en haar toepassingen, de techniek, en de natuur die zich als het ware zelf vormgeeft. Een beetje een moderne vorm van alchemie.

En dan, na jarenlang lid van de BBK te zijn nu opeens actief bestuurslid. Het is even wennen maar het past wel bij me. Ik (ver)bind graag dingen aan elkaar en hoop in deze hoedanigheid een steentje te kunnen bijdragen aan een goed leef- en werkklimaat van het betrokken beroepenveld: kunstenaars en cultureel ondernemers.

Marie-Louise Wasiela

Bestuurslid sinds: 2017

Ik ben sinds mijn afstuderen aan de Academie van Antwerpen actief als kunstenaar, voornamelijk als schilder en graficus.

Mijn favoriete materialen zijn dan ook olieverf en inkten. Als graficus ben ik meer een allrounder, met als favoriete technieken de ets en de zeefdruk. Naast mijn werk als kunstenaar ben ik actief als werkplaatsmeester bij het Grafisch Atelier Den Bosch, en als freelance docent.

Ik heb me aangemeld omdat ik me wil hard maken voor een beter kunstenaarsbeleid, en ik hoop dat ik er als bestuurslid er iets aan kan bijdragen. Belangrijk vind ik bijvoorbeeld de sociale zekerheid.

Lea Pagnier

Bestuurslid sinds: 2016

Ik heb mijn hele leven in kunst en wetenschap en in het leven zelf geïnvesteerd. Ik heb geleefd. Mijn kern is betrokkenheid. Ik heb twee kinderen grootgebracht en ben als beeldend kunstenares en schrijfster in een voortdurende ontwikkeling. Spiritualiteit en geestelijk bewustzijn zijn heel belangrijk voor mij, daar ben ik van kinds af aan mee bezig. 

Door de BBK ben ik altijd ongelooflijk goed gesteund en ben ik me zelfs bewust geworden van mijn onafhankelijkheid. Dit komt door hun goede informatie, hun vriendelijkheid en hun in zakelijkheid gevatte steun. Dat is waarom ik de BBK echt aanhang. 

Joop Booij (1944)

joopBureaucoördinator, financiën, belastingaangiften (in dienst sinds 1978)

Mijn vrienden waren lid en vroegen of ik niet bij de boekhouding wilde helpen. In die periode was er geen goed contact tussen bestuur en bureau. Ik ben daarom ook aangenomen met de opdracht een brug tussen beide te slaan.
Toen ik hier kwam bleek er eigenlijk weinig systeem in de boekhouding te zitten. Ik heb dus een heel eigen systeem opgezet en omstreeks ’85/’86 heb ik ook het eerste computersysteem voor de boekhouding en ledenadministratie opgezet.
Ik zag dat er onder leden veel behoefte was aan hulp bij de belastingaangifte. Ik ben toen de belastingservice begonnen en later is er ook voor de advisering op ander vlak gezorgd.

Jonna van 't Hof (1980)

JonnaAdviesbureau, communicatie (in dienst sinds 2002)

Ik ben de BBK ingerold via een uitzendbureau. Het leven van een kunstenaar is mij echter niet vreemd; mijn moeder is beeldend kunstenaar. Ik ben er dus mee opgegroeid en weet dus uit ervaring dat het soms behoorlijk moeilijk is de touwtjes aan elkaar te knopen.
Door het werk bij de BBK ben ik aan een opleiding HBO-Rechten begonnen en dank zij de BBK heb ik die in 2015 kunnen afronden. Ik help mensen graag met de problemen waar ze tegenaan lopen. Het juridische biedt me daar een goede basis voor.

Alex Schreiner (1981)

Alex.Bestuursondersteuning, communicatie, adviesbureau (in dienst sinds 2007)

In het laatste jaar van mijn studie ben ik bij de BBK komen werken met losse klussen – opruimen archief, hulp bij verzending van de ledenbrief. De sfeer beviel goed en toen er voor meer uren iemand nodig bleek ben ik meer gaan werken en ben zo in mijn huidige functie gerold.

Hoewel zelf geen beeldend kunstenaar heb ik het altijd belangrijk gevonden op een plek te werken waarin je een bijdrage kan leveren aan de maatschappij en mensen concreet bij kan staan met hun problemen. De BBK heeft me die mogelijkheid geboden.

Erik Jansen

2016 Erik_JansenBelastingaangiften (in dienst sinds 2014)

Sinds juli 2014 ben ik werkzaam bij de BBK als belastingconsulent. Ik heb het erg naar mijn zin bij de BBK. Ik hou van de ongedwongen sfeer. Vanzelfsprekend ben ik thuis in het belastingvak, maar een goed gesprek met een klant van de BBK vind ik ook zeer belangrijk. Een van mijn hobby’s is beeldhouwen in hout; zodoende heb ik dus ook affiniteit met de beeldende kunst.

Daarnaast ben ik vader van drie hele lieve kinderen.