BBK Rijnmond

BBK Rijnmond

BBK-Rijnmond is een van de gewestelijke afdelingen van de BBK.
Zij treedt op als belangenbehartiger van de beeldend kunstenaars in de regio Rijnmond, gedefinieerd door de postcodes 2650/2699 + 2900/3299, met Rotterdam als centrum.
Collectieve belangenbehartiging is een belangrijke taak van het gewest Rijnmond.
Door veelvuldig overleg met kunstinstellingen en de gemeentelijke politiek proberen we bij te dragen aan een zo gunstig mogelijk werkklimaat voor kunstenaars. Soms door nieuwe beleidsinstrumenten voor te stellen, soms door voorstellen ter verbetering aan te dragen en soms door extra geld te bepleiten. Daarnaast dragen we af en toe kandidaten voor voor diverse adviescommissies.
Als lid in de regio Rijnmond kunt u uiteraard bij ons terecht voor informatie en advies met betrekking tot de regionale instellingen en regelingen.

Kandidaten adviescommissies

Wij zoeken af en toe geschikte kandidaten voor adviescommissies. Rijnmond-leden die interesse hebben in zo’n (betaalde) functie worden verzocht ons een recent cv en eventuele andere relevante informatie te sturen, met de aantekening erbij dat u belangstelling heeft voor advieswerk. We nemen pas contact met u op indien er een geschikte vacature is, tot die tijd houden wij u ‘in voorraad’.

Schrijvers gezocht

Het gewest BBK-Rijnmond zoekt leden die af en toe iets in de BBK Magazine zouden willen schrijven over tentoonstellingen, projecten en andere bk-activiteiten in het Rijnmond-gebied. Over interessante collecties van Rijnmond-kunstenaars, activiteiten van Rijnmonders in het buitenland, debatten, activiteiten van kunstenaarscollectieven, etc.. De schrijver heeft een grote mate van vrijheid in onderwerpkeuze en het gebied Rijnmond mag ruim worden geïnterpreteerd. Het kan daarbij gaan om alleen signaleren en informeren, maar daarnaast ook om becommentariëren en recenseren. Het mogen serieuze diepgravende stukken zijn, maar ook lichtvoetige verhalen over opvallende gebeurtenissen. Een of meer afbeeldingen erbij worden op prijs gesteld. De eindredactie ligt in handen van de redactie van de BBK Magazine, maar zal altijd plaatsvinden in overleg met de schrijver.
Kopij kan digitaal worden aangeleverd aan de redactie van het magazine:
bbk@bbknet.nl