De BBK is aangesloten bij:

Kunsten ’92

 • Cultuur en gemeenten
 • Arbeidsmarktagenda voor de culturele en creatieve sector
 • Fair Practise Code
 • Paradiso Debat

BKNL (Beeldende Kunst Nederland)

 • Kunstenaarshonorarium
 • Collectieve Selfie

Creatieve Coalitie

 • Concrete verbeteringen voor kunstenaars en creatieven vanuit de Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector in samenwerking met andere belangenorganisaties

Leenrecht

 • Leengelden voor werk in kunstuitlenen

IAA (International Association of Art – Unesco NGO, consultive association)

De BBK is sinds 2009 aangesloten bij de IAA (International Association of Art), het grootste onafhankelijke netwerk van beeldend kunstenaars ter wereld. Slechts één organisatie per land kan lid zijn van de IAA, voor Nederland is dat de BBK.

 • Het kunstenaarschap als professie
 • EU beleid voor de kunsten
 • IAA card

SWWK Amsterdam (Stichting Woon en Werkruimten Kunstenaars Amsterdam)

 • Het atelierbeleid in Amsterdam, ook als ‘proeftuin’ voor de rest van Nederland

Binnen de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) denkt de BBK mee bij het cultuurbeleid, met name rond DU-BKV (Decentralisatieuitkering Beeldende Kunst en Vormgeving, voorheen Geldstroom BKV) en de vaststelling van Algemene Voorwaarden voor Kunstopdrachten in de publieke ruimte.

De BBK onderhoudt contacten met Tweede Kamerleden, andere politici en met beleidsmakers op verschillende niveaus, om bij te dragen aan een goede visie op de beeldende kunst en het kunstenaarschap, en om de concrete situatie van autonoom werkende, beeldend kunstenaars kenbaar te maken.

Sofia Kapnissi - IAA

Ik heb schilderen gestudeerd in de Aristoteles Universiteit van Thessaloníki (1990) en boekwetenschappen in Leiden Universiteit (MA, 2016). Ik ben medeoprichter van de Stichting Gaidaro en van het kunstplatform ‘geborgen kamers’ die collectieve projecten uitvoerden. Schilderen is altijd mijn verwijzingspunt maar mijn werk breidt zich uit naar textiel, video, en tekst.

Ik zie kunst als de enige vrije ruimte in de maatschappij: levend en scheppend zonder direct verhouding met de economie en in afwijking van de institutionele directiven. Kunstenaars, via hun werk, bewaren deze ruimte voor iedereen. Nochtans, is er gebrek aan waardering voor de kunstenaar en de status van dien in de maatschappij is onbestaand. Waar deze kwesties zijn in de discussie, wil ik meedoen; de IAA (International Artists Association) is zo een plek, en dan op internationaal niveau wat meer en verschillende ideeën oplevert. Dat breng ik graag terug naar de BBK voor verdere discussie en actie.

Ik blog op hetzelfde thema op ‘artB-the status of artists’ www.kapnissi.wordpress.com.

Paul Dikker - Stichting Leenrecht

Na afronding van mijn studie politicologie (UVA) en mijn opleiding aan de Rijksakademie ben ik direct lid geworden van de BBK. Van 2001 tot 2003 zat ik in het bestuur van de BBK, ik schreef een notitie over de toekomst van de BBK en organiseerde een bijeenkomst in Arti over de economische positie van beeldend kunstenaars. Later was ik enkele jaren voorzitter van het Platform BK van de Federatie van Kunstenaarsverenigingen en lid van de Raad van Advies van Kunstenaars & Co.

Momenteel ben ik namens de BBK bestuurslid van Stichting Leenrecht en vertegenwoordig ik op persoonlijke titel de beeldend kunstenaars in het bestuur van Pictoright.

Ik vind het belangrijk dat ons werk als beeldend kunstenaars serieus wordt genomen, auteursrechtelijke bescherming geniet en normaal wordt betaald. Daar kunnen we zelf een hoop aan doen