Aangesloten bij

Aangesloten bij

De BBK is aangesloten bij verschillende koepelorganisaties en is vertegenwoordigd in een aantal organisaties. Zo zetten we ons in voor een beter kunstbeleid, zowel landelijk als internationaal.

Klik op de naam van de organisatie voor meer informatie.

Organisaties

 • Kunsten ’92 is dé belangenorganisatie voor de hele kunst-, cultuur- en erfgoedsector, met 390 leden uit alle disciplines. Zij doet dat door onderzoek en feiten te presenteren. En het kritisch volgen van het beleid. Kunsten ’92 agendeert belangrijke onderwerpen en bevordert het contact tussen politiek en sector. Kunsten’92 is aangesloten bij Culture Action Europe, een lobby- en belangengroep die op Europees niveau het belang van kunst en cultuur promoot.

  De BBK is sinds juli 2010 aangesloten bij Kunsten ’92.

  Meer weten?

  www.kunsten92.nl

 • BKNL agendeert urgente vraagstukken en onderwerpen die spelen binnen de beeldende kunst. Het overleg kwam voor het eerst bijeen in 2011 als reactie op de kunstbezuinigingen. Het overleg vindt gemiddeld twee keer per jaar plaats. Bij BKNL zijn de volgende organisaties aangesloten: Platform BK, Museumvereniging, FNV Kiem, Kunsten ‘92, de Beroepsvereniging van Beeldend Kunstenaars (BBK), de Nederlandse Galerie Associatie (NGA) en de belangenvereniging voor presentatie-instellingen De Zaak Nu. Het Mondriaan Fonds faciliteert de bijeenkomsten.

  Kunstenaarshonoraria

  Met dit inventariserende onderzoek wil BKNL inzichtelijk maken welke voorbeelden er zijn van betaling aan kunstenaars door opdrachtgevers, zoals musea maar ook andere instellingen, gemeenten of private opdrachtgevers.

  31 oktober 2014: Persbericht onderzoek praktijk kunstenaarshonorarium

  Meer weten?

  www.bknl.nl

 • De BBK is sinds 2009 aangesloten bij de IAA (International Association of Art), het grootste onafhankelijke netwerk van beeldend kunstenaars ter wereld. Binnen deze organisatie is de BBK lid van de IAA-Europe, waarbij circa 40 nationale verenigingen zijn aangesloten die beeldend kunstenaars vertegenwoordigen. Slechts één organisatie per land kan lid zijn van de IAA, voor Nederland is dat de BBK.

  Meer weten?

  Bekijk onze pagina over de IAA

  www.aiap-iaa.org

 • Stichting Leenrecht incasseert en verdeelt leenrechtvergoedingen. Paul Dikker vertegenwoordigt de BBK bij Stichting Leenrecht als bestuurslid bij de sectie visuele werken.

  Na een lang en moeizaam traject staat het Leenrecht op de kaart. De onafhankelijke voorzitter van de StOL, Stichting Onderhandelingen Leenrechtvergoedingen, heeft het tarief per uitlening twee jaar geleden vastgesteld op € 1,50. Een aantal kunstuitlenen weigerde opgave te doen van het aantal uitleningen of wilde niet betalen. Stichting Leenrecht heeft tot taak de wet uit te voeren en heeft aangekondigd juridische procedures te voeren om de rechter tot een uitspraak te dwingen. Alle kunstuitlenen die een dergelijke sommatie hebben ontvangen, hebben eieren voor hun geld gekozen en zijn overgegaan tot opgave en betaling. Stichting Pictoright zorgt voor de verdeling van de gelden. Het afgelopen jaar heeft een groot aantal kunstenaars met werk in de kunstuitlenen, leenrecht uitgekeerd gekregen van Pictoright. Je hoeft geen lid te zijn van Pictoright om hiervoor in aanmerking te komen.

 • Het voormalig orgaan voor toewijzing van woon en werkruimten voor kunstenaars in Amsterdam, sinds 2008 vervangen door de CAWA. Nu houdt de SWWK misstanden in het atelierbeleid in Amsterdam in de gaten.

  Theodor Schokker vertegenwoordigt de BBK in het bestuur van de SWWK.