Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars

De BBK is de oudste vakbond voor beeldende kunstenaars van Nederland en de enige van alleen maar beeldende kunstenaars: er zijn geen andere vakgroepen binnen de BBK. Hierom weet de BBK het beste welke specifieke vragen en problemen autonome kunstenaars kunnen tegenkomen. We helpen onze leden individueel bij juridische, zakelijke en administratieve vragen of problemen.

De BBK zet zich op collectief vlak in voor een goed beleid en goede voorwaarden voor alle beeldende kunstenaars in Nederland, en onze leden in het bijzonder. We doen dit door zitting te nemen in verschillende overlegstructuren tussen belangenorganisaties en de overheden, en treden actief op om de stem van autonome kunstenaars gehoord te laten worden.

De BBK is een vereniging met een door de leden gekozen bestuur. Ieder lid heeft stemrecht en de ledenvergadering is daarmee het hoogste beleidsorgaan in de BBK.

De BBK is in 1945 opgericht vanuit het kunstenaarsverzet in de Tweede Wereldoorlog. In 2020 bestaat de BBK 75 jaar.

Missie

We zijn een vereniging die het werk- en leefklimaat van beeldend kunstenaars verbetert. Dat doen we door kunstenaars te verbinden en contacten te leggen met andere organisaties en overheden. Ook bieden we individuele ondersteuning om kunstenaars werk uit handen te nemen en hen mondiger te maken.