Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars

De BBK is de enige landelijke beroepsvereniging met een uit haar leden gekozen bestuur. Via aansluiting bij diverse koepelorganisaties oefenen we invloed uit op internationaal en landelijk beleid. Lokaal houden we de vinger aan de pols via regionale contactpersonen, en een zelfstandig gewest in de regio Rijnmond. Wij weten daarom als geen ander wat belangrijk is voor onze leden, en welke ondersteuning je als professioneel beeldend kunstenaar kan gebruiken.

De BBK komt al 70 jaar op voor de de belangen van beeldend kunstenaars, en zal dit ook in de toekomst blijven doen.

Missie

We zijn een vereniging die het werk- en leefklimaat van beeldend kunstenaars verbetert. Dat doen we door kunstenaars te verbinden en contacten te leggen met andere organisaties en overheden. Ook bieden we individuele ondersteuning om kunstenaars werk uit handen te nemen en hen mondiger te maken.