Opzeggen

Het lidmaatschap van de BBK kan schriftelijk (of per e-mail) opgezegd worden. Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar, opzeggingen moeten uiterlijk 1 maand voor het eind van het jaar bij ons binnen te zijn.

Opzeggingsbrieven kunnen worden gestuurd naar:

Het Landelijk Bureau BBK
Uiterwaardenstraat 209
1079 CN Amsterdam

of mail naar bbk@bbknet.nl.