Wapenfeiten

Wapenfeiten

BBK-Rijnmond heeft de afgelopen tientallen jaren redelijk wat voor elkaar gekregen.
Om een indruk te geven van wat er zoal door ons of mede door ons is bereikt, geven we hier als voorbeeld enkele wapenfeiten.

Jaren ’70

 • Oprichting van de Stichting Artoteek Rijnmond, om de toenmalige BKR-werken uit de depots te halen en zichtbaar te maken voor het publiek. Later uitgegroeid tot het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam.

Jaren ’80

 • Tot 1986: een voor kunstenaars zo gunstig mogelijke uitvoering van de Beeldende Kunstenaars Regeling BKR.
 • Na 1986: inzet van een zo groot mogelijk gedeelte van deze ‘Rijksgelden’ t.b.v. inkomensvorming voor kunstenaars en een brede spreiding daarbij, o.a. d.m.v. de Rotterdamse Productiestipendia.
 • Oprichting van de Stichting KunstAccommodatie Rotterdam (SKAR) voor het beheer van de Rotterdamse ateliers. Tot op de dag van vandaag een succesvolle formule en een voorbeeld voor andere gemeenten.
 • Onze voorstellen voor een nieuw beeldende kunstbeleid in Schiedam overgenomen.

Jaren ’90

 • Op ons voorstel werd de Aankoop- en Opdrachtenregeling bij het CBK ingevoerd. Later opgevolgd door het opdrachtenbeleid van het CBK.
 • Kleinschalig Opdrachtenbeleid (KOB) door ons ontwikkeld, thans integraal onderdeel van het opdrachtenbeleid van het CBK.
 • Voorstel Tentoonstellingspodium voor Rotterdamse kunst overgenomen. Op verzoek van de gemeente zijn de plannen van BBK-Rijnmond en CBK Rotterdam in elkaar geschoven en dat is uiteindelijk TENT.CBK geworden, dat in 1999 zijn deuren opende.
 • Oprichting van het Facilitair Bureau Beeldende Kunst Rijnmond en structurele subsidie van de gemeente daarvoor. Later omgevormd tot de Adviescommissie Kunstenaarszaken CBK.

Na 2000

 • Mede op ons voorstel is bij SKAR een Startersregeling tot stand gekomen: beginnende kunstenaars krijgen gedurende 3 jaar een lagere huur.
 • Op ons aandringen zijn er bij SKAR naast reguliere permanente ateliers ook tijdelijke ateliers met een lagere huur in het leven geroepen.
 • BBK-Rijnmond en SKAR hebben marktconforme atelierhuren, een voorstel van de toenmalige RKS, kunnen tegenhouden. De structurele subsidie van de gemeente is gehandhaafd.
 • Intensieve politieke lobby heeft ertoe geleid dat het Kleinschalig Opdrachtenbeleid (KOB) extra budget heeft gekregen. Maakt thans deel uit van het opdrachtenbeleid van het CBK.
 • Betere salariëring van freelance docenten kunstzinnige vorming bij de SKVR.
 • Museum Boijmans Van Beuningen gaat een groter deel van het budget voor de Stadscollectie besteden aan aankoop van Rotterdamse kunst.
 • BBK-Rijnmond en CBK zijn het eens geworden over het zoveel mogelijk productief blijven inzetten van de beschikbare BKV-gelden, in de vorm van opdrachten aan kunstenaars.
 • Op verzoek van directeur CBK heeft BBK-Rijnmond de algemene randvoorwaarden geformuleerd waaraan het nieuwe opdrachtenbeleid zou moeten voldoen. Het CBK kon zich uiteindelijk vinden in vrijwel alle door ons genoemde randvoorwaarden m.b.t. informatie, toegankelijkheid, procedures, advisering, contracten en beroepsmogelijkheid.
 • Op ons initiatief is bij het CBK een ‘klankbordfunctie’ gecreëerd op het gebied van beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering, zodat de noodzakelijke feedback en de wederzijdse betrokkenheid tussen kunstenaars en CBK kan worden versterkt, later het Platform Kunstenaars (PK-CBK) genoemd. De door ons voorgestelde taakomschrijving en reglement is vrijwel geheel overgenomen door directeur CBK.
 • In de Schiedamse Nota Atelierbeleid zijn al onze argumenten en voorstellen voor een beter atelierbeleid overgenomen: de huren naar beneden aanpassen aan het landelijk gemiddelde, naast structurele ook tijdelijke atelierruimten aanbieden tegen een lagere huur en een beheersstichting oprichten die de taken van de gemeente overneemt. De nota is inmiddels door de gemeenteraad aangenomen.

Ook op regionaal niveau komt de BBK dus op voor uw belangen als beeldend kunstenaar.