Dossier WWIK

BBK en FNV KIEM worden door het hof in het gelijk gesteld:

De staatssecretaris moest inderdaad een overgangsregeling treffen bij afschaffing Wwik.

Staatssecretaris ging in hoger beroep tegen de uitspraak van de Rechtbank Den Haag inzake de overgangsregeling. Op 26 april kwam de kwestie voor bij het Gerechtshof Den Haag en op 5 juni deed het hof uitspraak in de kwestie. More